Wat is fusie-energie?

Door de zon na te bouwen op aarde krijgen we een schone en duurzame energiebron met brandstof uit zeewater en een realistisch antwoord op de wereldwijde energievraag.

Lees meer

Fusion Road Show

De Fusion Road Show vertelt jong en oud m.b.v. live-experimenten over de oprakende fossiele brandstoffen en de toekomst van fusie-energie als duurzame energiebron.

Lees meer

Doe het NLT-experiment!

In het verlengde van de Natuur, Leven en Technologiemodule Kernfusie kunnen studenten zelf experimenteren op het FOM-instituut DIFFER.

 

Lees meer

Fusion Road Show: 45 minuten wervelende fusie-energie!

Noot vooraf: DIFFER verhuisde in 2015 naar een nieuw laboratoriumgebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Op dit moment herzien we ons volledige educatieprogramma. Tijdens dat proces biedt DIFFER de Fusion Road Show niet op reguliere basis aan. Niettemin nodigen we u uit contact met ons op te nemen om eventuele mogelijkheden te bespreken. Leest u de onderstaande beschrijving alstublieft in deze context.

---

De Fusion Road Show is een combinatie van theater, indrukwekkende beelden, film en live experimenten over de toekomst van energie. De show brengt fusie tot leven op het podium in een mix van theater en wetenschap. Met gebruik van drama, experimenten op het podium en het actief betrekken van de toehoorders vertelt de show in drie kwartier het verhaal over fusie-energie als onuitputtelijke energiebron. De show krijgt in binnen- en buitenland mooie en enthousiaste recencies.

De show is vooral geschikt voor bovenbouw havo en vwo, in mindere mate voor onderbouw en vmbo. De show is net zo interessant voor natuurkundestudenten, bètadocenten, politici, wetenschappers en energiespecialisten. Voor businessclubs en bedrijven kan de show afhankelijk van de raakvlakken met het onderwerp fusie-energie eventueel tegen aangepast tarief gebracht worden. De interactieve show is er tot slot ook in de vorm van een interactieve stand tijdens beursen, congressen en andere evenmenten. Lees meer over de Fusion Road Show.

De Fusion Road Show treedt tweejaarlijks gedurende enkele dagen op bij de Universiteit Antwerpen voor 3500 tot 4000 leerlingen. De universiteit promoot deze activiteit sinds december 2015 via een film op YouTube:

 

Boekingen

De show wordt een beperkt aantal keer gepresenteerd door de voorlichters van het onderzoeksinstituut DIFFER en collega's van de Technische Universiteit Eindhoven. Contactgegevens vindt u op de pagina Contact.

Voor de komst van de show vragen wij een vergoeding. Daarnaast hebben wij faciliteiten nodig die belangrijk zijn voor een goed verloop. Meer hierover leest u onder voorwaarden en faciliteiten.
 

Fusion Road Show: 45 minuten wervelende fusie-energie!

De show start met een korte film van drie minuten dat meteen de toon zet van de show: een indrukwekkend verhaal over de energie van nu en morgen. Vervolgens wordt het energieprobleem geïntroduceerd: nog deze eeuw worden fossiele brandstoffen schaarse producten. Nu al gebruiken we wereldwijd 13 miljard liter olie per dag! En in 2100 is de wereldwijde energievraag zelfs nog vier keer groter. Daar moet snel een antwoord op gevonden worden door het aanboren van duurzame energiebronnen. Tijdens de show wordt met een experiment krachtig neergezet dat olie een bijzonder efficiënte energiebron is en dat er veel voor nodig is om deze energiebron te compenseren met andere duurzame energiebronnen.

Vervolgens zoomt de show in op kernfusie als een van de mogelijke alternatieven. De energie van de zon en de sterren heeft een enorm potentieel als toekomstige energiebron met brandstof uit zeewater. De show legt uit wat fusie-energie is, hoe het precies werkt en op welke manier we de zon op aarde nabouwen. De problemen waartegen wetenschappers aanlopen worden daarbij zeer laagdrempelig stap voor stap voor het voetlicht gebracht met mooie experimenten op het podium.

De show eindigt met de boodschap dat medio 2050 de eerste commerciële fusiereactor energie zal leveren aan het elektriciteitsnet. De kansen van fusie-energie worden onderstreept met een scherpe vergelijking tussen olie en kernfusie.

Laagdrempelige educatie en entertainment
In 2003 ontving Niek Lopes Cardozo, de geestelijk vader van de Fusion Road Show, de Shell-prijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie. Toenmalig topman van Koninklijke Shell Jeroen van der Veer zei over de show: "[Door deze] combinatie van educatie en entertainment […] worden jonge mensen gestimuleerd na te denken over de toekomst en over de rol die zij zouden kunnen spelen in het vormgeven daarvan."

De show is in 2010 met hulp van een regisseur opnieuw opgezet en daardoor zeer laagdrempelig. De Fusion Road Show is daarmee geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in fusie-energie. Voor specifieke doelgroepen kan de show eenvoudig op punten aangepast of uitgebreid worden. Zo gaat de show bij de bovenbouw van havo en vwo uitgebreider in op bijvoorbeeld de begrippen isotopen en magnetisme.

Voorwaarden

Wat kost het?
Net als de meeste wetenschapsshows in Nederland vragen wij voor de komst van de Fusion Road Show een vergoeding voor personeel-, reis- en materiaalkosten. Voor scholen zijn deze kosten lager dan voor bedrijven. Scholen betalen in 2013 driehonderd euro per bezoek. Per bezoek kunnen dat meerdere shows zijn. Dit bedrag is inclusief BTW, reis- en onkosten. Wanneer deze kosten toch te hoog zijn bespreken we dat graag. De werkelijke kosten die wij maken zijn hoger, maar de bijdrage die we vragen houdt ons in staat zoveel mogelijk scholen te blijven bezoeken en de show te onderhouden en vernieuwen.

Hoeveel toeschouwers?
Aan scholen vragen wij een minimale groepsgrootte van 100 leerlingen. Door dit minimum kunnen wij ondanks onze beperkte capaciteit zoveel mogelijk mensen met de Fusion Road Show bereiken. Afhankelijk van uw zaalcapaciteit mogen er altijd meer leerlingen komen. Wij staan voor groepen tot 600 toehoorders.

Kan ik als instelling of bedrijf ook boeken?
Ook bedrijven, conferenties, congressen, beurzen en evenementen kunnen de Fusion Road Show boeken. Gezien het beperkte aantal keren dat de show jaarlijks kan optreden hangt de mogelijkheid tot boeken voor ons sterk af van de raakvlakken die er zijn met het onderwerp van onze show (het onderzoek naar kernfusie) en uw activiteit, markt of werkterrein. Vinden we elkaar daarin dan komen we in overleg met de complete show of juist met de interactieve stand. Met de standvariant stonden we in 2010 en 2011 drie volle dagen op het duurzaamheidseiland Llowlab van Lowlands, en waren we aanwezig in het InnovatieLab tijdens het Haagse congres Meet the future, Science & Technology Summit 2010.

Faciliteiten

Voor een goed verloop van opbouw en show hebben we bepaalde faciliteiten nodig. Download deze lijst aandachtspunten en benodigdheden van de Fusion Road Show hier (PDF).

De lijst hieronder beschrijft de ideale situatie. Sommige benodigdheden kunnen wij na overleg zelf verzorgen. Bovendien is de show eventueel aan te passen aan lokale omstandigheden zo lang we dat tevoren weten.

Heeft u vragen of voorziet u problemen dan horen we die graag zo spoedig mogelijk. Onze ervaring is dat problemen altijd opgelost kunnen worden als ze op tijd bij ons bekend zijn!

De lijst faciliteiten ziet er als volgt uit:
 

Opbouw show

 • Opbouwtijd voorafgaand aan de show bedraagt 2 uur in een lege zaal
 • Graag aanwezigheid van de AV-technicus vanaf begin opbouw
 • 1 tafel, niet op het podium, voor foldermateriaal
   

Zaalinrichting

 • Stoelen in de zaal in theateropstelling (geen groepen aan tafels bijvoorbeeld)
 • Zaal is verduisterbaar
   

Podium

 • 2 selectief te dimmen theaterspots of podiumlampen
 • Tafels op het podium met een totale lengte van 2-3 meter en rond en achter de tafels ruim loopoppervlak
 • 3 meter ruimte tussen de tafels op het podium en de eerste stoelenrij in de zaal i.v.m. een van onze opstellingen
   

Audiotechniek

 • Draadloze reversmicrofoon of headset zodat wij de handen geheel vrij hebben tijdens de experimenten
 • Geluidsinstallatie voor gelijktijdig versterken van:
  > het geluid van de draadloze reversmicrofoon of headset en
  > het geluid van de PowerPoint op onze eigen laptop (aansluiting op laptop via mini-jack)

Nota bene:
Bij problemen kunnen wij eventueel zelf voor een deel van de geluidsapparatuur zorgen.
 

Visuele techniek

 • 1 beamer + scherm voor projectie van PowerPoint vanaf onze eigen laptop (VGA-aansluiting)
 • 1 beamer + scherm voor projectie camerabeeld. Wij brengen zelf een handcamera (composietuitgang = gele tulpaansluiting), een statief en een extra lang composietsnoer mee. Met de camera vergroten we de live-experimenten uit op het scherm.

Nota bene:
Heeft u 1 beamer dan zien we graag dat deze met een afstandbediening kan wisselen tussen ons VGA-signaal van de laptop (PowerPoint-presentatie) en het composietsignaal van onze camera (uitvergroten live-experimenten). Bij problemen kunnen wij eventueel zelf een beamer en/of scherm verzorgen.